Kérjük, ha a Geeksidet, mint online piacteret használni szeretné, akkor figyelmesen olvassa el az Online Piactér Általános Szerződési Feltételeit és kizárólag akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Geekside a regisztrált tagjainak lehetőséget ad arra, hogy az oldalon szereplő termékeket eladásra meghirdessék a közösség többi tagja számára. A lehetőség a saját tulajdonú, be nem vált vagy feleslegessé vált kozmetikai termékek eladására vonatkozik, professzionális árusításra nem.

A piactérre feltöltött eladó termékek 1 év után automatikusan törlődnek.

Felhasználói kötelezettségek

 •  A Geekside által működtetett online piactéren eladó termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha 3 hónapnál régebbi, regisztrált tagja a Geeksidenak.
 • A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.
 • A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy vételi ajánlat esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a tranzakció vevőjének.
 • A Felhasználónak a Geekside által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.
 •  Nem megengedett olyan tranzakció indítása amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.
 •  A Geeksiden kizárólag konkrét, valós termék adható el. Nem hirdethető meg olyan termék, amely arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó tranzakcióit hirdesse.
 •  A Geeksid-on ugyanazt a terméket újra és újra feltölteni és eladásra hirdetni maximum heti gyakorisággal engedélyezett. A más termékadatlaphoz feltöltött eladó termékeket az adminisztrátoraink leszedhetik.
 •  Nem kötelező képet feltenni a hirdetéshez, viszont nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja (emellett azonban nem szabályellenes, ha az eladó terméken kívül esetlegesen ábrázol más termékeket is). Amennyiben a mellékelt képet a termék gyártója készítette vagy katalógusból származik, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található.

A Geekside, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

 •  A Geekside semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.Ezért a Geekside nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. (Ha szabálytalanságot tapasztaltok, ezért kérlek használjátok a “Szabálytalanság jelentése” gombot!) Nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Geekside kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.
 •  A Geekside nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Geeksidet mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 •  A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Geekside jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Geekside jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat a Geekside akár indoklás nélkül is jogosult törölni.
 •  A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Geekside által működtetett online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
 •  Nem megengedett olyan tranzakció indítása amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.
  Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Geekside által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Geekside érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Geekside jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Geekside nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Geeksidenál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
 •  Amennyiben a Geekside online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Geekside az eladó terméket eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Geekside a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
 • Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Geeksidetól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Tiltott termékek

A Geeksiden csak olyan termék értékesíthető, melynek van már jóváhagyott Geeksides adatlapja. Az adatlap létezésétől függetlenül tilos az alábbi dolgok értékesítése:

 • veszélyes vegyi anyag
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 •  hamis, vagy hamisított termék, amennyiben ez nincs nyilvánvalóan megjelölve a HAMIS szó feltüntetésével az eladó termék oldalán (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

Visszajelzések és korlátozások

 •  A Geekside felhasználói a termék leütése után 3 nappal visszajelzést adhatnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Geekside semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.
 •  A Geekside fenntartja a jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Geekside értelmezése szerint ellenkezik az oldal megfelelő használatával.